Waterinfrastructuur in Tilburg nodig?

Het aan- en afvoer van water is verweven met de Nederlandse infrastructuur. Om wateroverlast te voorkomen vormt peilbeheer voor de waterschappen een belangrijk middel. In een goed systeem zijn veiligheidseisen en gemaalcapaciteiten op elkaar afgestemd, waardoor het systeem in balans is. Verstoring van deze balans kan daardoor gevolgen hebben en dient te worden voorkomen.

De systemen waarbij TB Infra u kan ondersteunen zijn o.a.
  • Diverse rioolstelsels 
  • Watergangen
  • Drianagesystemen
  • Infiltratiesystemen
Afhankelijk van uw project worden deze systemen al dan niet combineert verwerkt in het planontwerp en ingepast in de omgeving. Daarbij is het van belang dat het ontwerp voldoet aan de wet en regelgeving en de gestelde eisen. Om ook een functioneel en maatschappelijk verantwoord ontwerp aan te leveren zijn ook de omgevingsaspecten van belang. Bij het ontwerpen van een watersysteem houden wij daarom rekening met:
  • Lokale aspecten omtrent bodemopbouw en (grond)waterstanden 
  • De invloed vanuit en op de bestaande stelsels en systemen 
  • Aangeleverde adviezen omtrent de waterkwaliteit en de ecologie 
  • Waterhuishoudkundige rapporten 
  • De mogelijkheden voor toekomstige planontwikkelingen 
TB Infra wil u ontzorgen bij het uitwerken van uw plannen. De mate waarin dat plaatsvind bepaald u zelf. Ook op de werkwijze heeft u invloed en verschilt daardoor van project tot project. De werkwijze is namelijk afhankelijk van de taken die u ons toevertrouwd en uw eigen werkgebied en kennis. Ondanks dat de werkwijze verschilt per project onderscheiden wij globaal 3 project perioden. Het behandelen van uw aanvraag, de uitvoeringsperiode en de afrondingsperiode. 
TB Infra kan uw waterinfrastructuur project in Tilburg verzorgen. Wij kunnen voor u adviseren, ontwerpen en een kostenraming maken. Heeft u dus een waterinfrastructuur project in Tilburg, dan gaan we graag met u in gesprek.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!