Waterhuishoudkundige ontwerp

Op basis van (her)ontwikkelingsplannen en/of rioolrenovaties is TB Infra in staat om een watersysteem te ontwerpen. De systemen waarbij TB Infra u kan ondersteunen zijn o.a.
  • Diverse rioolstelsels 
  • Watergangen
  • Drianagesystemen
  • Infiltratiesystemen
Afhankelijk van uw project worden deze systemen al dan niet combineert verwerkt in het planontwerp en ingepast in de omgeving. Daarbij is het van belang dat het ontwerp voldoet aan de wet en regelgeving en de gestelde eisen. Om ook een functioneel en maatschappelijk verantwoord ontwerp aan te leveren zijn ook de omgevingsaspecten van belang. Bij het ontwerpen van een watersysteem houden wij daarom rekening met:
  • Lokale aspecten omtrent bodemopbouw en (grond)waterstanden
  • De invloed vanuit en op de bestaande stelsels en systemen
  • Aangeleverde adviezen omtrent de waterkwaliteit en de ecologie
  • Waterhuishoudkundige rapporten
  • De mogelijkheden voor toekomstige planontwikkelingen

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!