Werkwijze

TB Infra wil u ontzorgen bij het uitwerken van uw plannen. De mate waarin dat plaatsvind bepaald u zelf. Ook op de werkwijze heeft u invloed en verschilt daardoor van project tot project. De werkwijze is namelijk afhankelijk van de taken die u ons toevertrouwd en uw eigen werkgebied en kennis. Ondanks dat de werkwijze verschilt per project onderscheiden wij globaal 3 project perioden. Het behandelen van uw aanvraag, de uitvoeringsperiode en de afrondingsperiode.

Behandelen van uw aanvraag
In uw aanvraag heeft u ons informatie verschaft over uw project en aangegeven wat u van ons verwacht. Voordat wij u een offerte aanbieden gaan wij uw aanvraag bekijken.
Kortom wij gaan vaststellen of:
  • Het voor ons duidelijk is wat u wilt
  • Wij voldoende informatie hebben voor uw project
  • Aanvullende vragen hebben
Verduidelijking van uw aanvraag vraagt om contact. Met dit contact vullen we de ontbrekende informatie aan en leggen dit schriftelijk voor u vast.
De offerte word daarna uitgewerkt op basis van uw aanvraag en de aanvullende informatie.

Voorbeeld waarbij wij contact met u opnemen, indien u voor TB Infra kiest bij de verbreding van een watergang. In de aangeleverde documenten zijn geen gegevens aanwezig over de waterbodem. Naar aanleiding daarvan nemen wij contact op met u op, om na te vragen of deze informatie beschikbaar is. Zo nee, zullen wij vragen hoe wij deze informatie beschikbaar krijgen. U bepaalt namelijk hoe wij deze informatie krijgen en hebt daarmee invloed op de offerte. Daarbij hebt u meerdere opties: 
  • De ontbrekende informatie verstrekt u aan ons
  • De kosten voor de offerte aanvraag moet worden opgenomen in de offerte. (U bepaald op basis van meerdere offerten welke externe partij de opdracht mag uitvoeren)
  • TB Infra stelt u verantwoordelijk om de juiste informatie te verkrijgen
Uitvoeringsperiode
Nadat u opdracht heeft verleend gaan wij indien nodig de beschikbare projectinformatie aanvullen zodat alle benodigde informatie en eisen van het bevoegd gezag beschikbaar zijn voor het project. Indien nodig zullen wij ons netwerk gebruiken om de ontbrekende informatie te verkrijgen.

Op basis van de projectinformatie worden de verschillende projectonderdelen uitgewerkt.
Uw opdracht bepaald daarbij de werkvolgorde. Wij dienen namelijk de juiste werkvolgorde aan te houden omdat diverse disciplines elkaar kunnen beïnvloeden.
Uitwerking wordt gedaan aan de hand van de voorgeschreven eisen en/of richtlijnen. Hierbij kunnen natuurlijk knelpunten ontstaan. Aan TB Infra de taak dit op te lossen, maar niet zonder dat u daar een stem in heeft gehad. Zo blijft u betrokken bij de concept fase van uw project. Deze concept documenten worden aan u voorgelegd en met u besproken. Na uw goedkeuring op de conceptdocumenten kunnen wij beginnen aan de afronding van het project.

Afrondingsperiode

De afrondingsperiode is soms niet meer dan de concept documenten te voorzien van een definitieve status. Maar vaak moeten wij deze documenten nog voorleggen aan het bevoegd gezag voor de benodigde vergunningen en goedkeuringen. U dient dan ook rekening te houden dat op verzoek van het bevoegd gezag nog wijzigingen worden uitgevoerd in de projectdocumenten. Onder deze afrondingsperiode valt ook de project begeleiding ten tijde van de aanbesteding en/of de uitvoering.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!