Projecten

Zuid-Oosterstraat in Tilburg

Opdrachtgever
W&L Zuid-Ooster BV

Werkzaamheden

  Inventarisatie analyse basisplan
  Opstellen waterhuishoudkundig plan
  Uitwerken bestekstekeningen

Inmiddels is het ontwikkelingsproject aan de Zuid-Oosterstraat in het centrum van Tilburg zo goed als afgerond en daarmee is Tilburg 34 woningen en 9 appartementen rijker, op het terrein van de voormalige tricotagefabriek Charma. Wij hebben in samenwerking met W&L Zuid-Ooster BV en Janssen Aannemers met veel plezier mogen werken aan de civieltechnische voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de het aanbestedingsgereed maken van de infrastructurele werkzaamheden voor dit ontwikkelingsplan. Om tot dit eindresultaat te komen hebben wij een traject doorlopen waarbij wij in samenwerking met de architect, de opdrachtgever en de gemeente Tilburg is het ontwerp hebben uitgewerkt naar een inpasbaar en uitvoerbaar definitief ontwerp, waarbij kritisch is gekeken naar de bergingscapaciteit van hemelwater en vergroening van het plangebied. Daarnaast heeft TB Infra een ontwerp gemaakt voor infiltratievoorzieningen en de regen- en vuilwater riolering binnen het plangebied, waarbij het gehele rioleringsstelsel hydraulisch is getoetst aan de minimale eisen conform gemeente Tilburg. Het definitieve ontwerp is vervolgens verwerkt in een rioleringsplan en bestekstekeningen ten behoeve van de realisatie van de nieuwe woningen.