Projecten

Zandmeren Maasdriel

Opdrachtgever
Gemeente Maasdriel

Werkzaamheden
Opstellen situatietekeningen
Uitwerken ontwerpplan naar definitief ontwerp
Opstellen aanvraag vergunningen/meldingen RWS en Waterschap

Het recreatiegebied Zandmeren wordt in verloop van tijd herontwikkeld volgens de gebiedsvisie van de gemeente Maasdriel. TB Infra is gevraagd voor de voorbereidende civieltechnische werkzaamheden van een deel van de projecten ten behoeve van de herinrichting van het recreatiegebied. De uitwerking van de projecten bestaan uit de aanleg van een wandelpad met straatmeubilair, verplaatsing van een boothelling en het vervangen van strandzand. Deze deelprojecten worden in fases uitgewerkt en uitgevoerd. TB Infra is vanaf de ontwerpfase tot aan de vergunningsaanvraag betrokken bij de projecten.