Projecten

Tuinplan winkellaan Amarant

Opdrachtgever
Amarant

Werkzaamheden
 Advisering/engineering inrichting buitenterrein
 Opstellen groenplan
 Opstellen bestektekeningen en bestek

TB Infra heeft in opdracht van Amarant de cultuur- civieltechnische werkzaamheden verricht. Dit ten behoeve van de uitwerking van de buitenruimte van de nieuw gebouwde woonvoorziening gelegen aan de Winkellaan 5-7 op de locatie Daniël de Brouwerpark te Tilburg.
Door de bewonersgroep van de woonvoorziening is voor de buitenruimte een wensenlijst opgesteld. Met deze lijst heeft TB Infra een voorlopig schetsontwerp gemaakt. Na samenspraak met Amarant is het tuinplan verder uitgewerkt. De bewoners kunnen nu rondom de woonvoorziening gebruik maken van het (rolstoel- en rollator vriendelijk) belevingspad. Zij kunnen nu ook genieten van de tuin die is aangelegd met onderhoudsvriendelijke beplanting en een mooie overloop heeft naar het bestaande en het natuurlijke groene park.
TB Infra heeft verder het gehele aanbestedingstraject voor Amarant begeleidt.