Projecten

Terreininrichting DC Culemborg

Opdrachtgever
Roozen Bouw & Project BV

Werkzaamheden

Opstellen inrichtings- en rioleringsplan
Uitwerken voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp
Opstellen uitvoeringstekeningen

Op het bedrijventerrein Pavijen in Culemborg wordt een distributiecentrum gerealiseerd. De opdrachtgever Roozen Bouw & Project B.V. heeft TB Infra ingeschakeld als partij voor de voorbereidende civieltechnische werkzaamheden ten behoeve van het inbreidingsplan. TB Infra is vanaf de ontwerpfase tot aan de definitieve uitvoeringstekeningen betrokken bij het project. In dit proces heeft TB Infra een waterhuishoudkundige plan, conform de eisen van BREAAM, opgesteld en het inrichtingsplan uitgewerkt. In overleg met de opdrachtgever is het plan uitgewerkt naar een definitief ontwerp met bijbehorende uitvoeringstekeningen.