Projecten

Sportpark Den Donk II

Opdrachtgever
Gemeente Oisterwijk

Werkzaamheden
 Opstellen riolerings- en waterhuishoudkundig plan
 Reconstructie van de Sportlaan
 Realisatie waterberging

Civieltechnische voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de parkeerplaats voor de voetbalclub en het aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de Sportlaan en de reconstructie van de Sportlaan.