Projecten

Sportpark Den Donk in Oisterwijk

Opdrachtgever
Gemeente Oisterwijk

Werkzaamheden
  Voorbereidende civieltechnische werkzaamheden
  Opstellen riolering- en waterhuishoudkundig plan

Civieltechnische voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een nieuwe parkeerplaats, opstellen riolerings- en waterhuiskundig plan en het realiseren van een waterberging.