Projecten

Sint Jozefstraat Deurne

Opdrachtgever
Beheersmaatschappij Passier BV

Werkzaamheden

Opstellen inrichtings- en rioleringsplan
Uitwerken ontwerpplan naar definitief ontwerp
 Uitwerken groenplan

De nieuwbouwontwikkeling, gelegen aan de St. Jozefstraat in Deurne, omvat het omvormen van een zalencentrum met bijbehorend parkeerterrein naar 14 nieuwbouwwoningen en 9 appartementen. De opdrachtgever Beheersmaatschappij Passier B.V. heeft
TB Infra ingeschakeld als partij voor de voorbereidende civieltechnische werkzaamheden ten behoeve van de uitwerking van het definitief ontwerp voor de bestemmingsplanfase. In dit proces heeft TB Infra een totaal inrichtingsplan en een waterhuishoudkundige plan opgesteld, conform de eisen van de gemeente Deurne, waarbij tevens het nutstracé en het groenplan is uitgewerkt.