Projecten

Riolering nieuwbouw Pim te Dorst

Opdrachtgever
Van Broekhoven grondwerken BV

Werkzaamheden
 Berekenen dimensionering terreinriolering
 Vervaardigen riooltekeningen
 Vervaardigen revisietekening

TB Infra heeft de opdracht gekregen voor de rioolberekening ten behoeve van een nieuwbouwproject van 56 zorgappartementen PIM senior te Dorst gelegen in Oosterhout. Aan de hand van door de opdrachtgever verstrekte informatie van het rioleringsontwerp wordt er door de riool adviseur van TB Infra de dimensionering van de terreinriolering berekend. Dit omvat het vaststellen van de oppervlakte verdeling van het HWA riool, het vaststellen van het afvoerdebiet van het DWA riool en de berekening van de diameters en het verhang in het rioolstelsel (HWA en DWA). De resultaten hiervan worden in een rapportage uitgewerkt met daarnaast een revisietekeningen ten behoeve van de realisatie van de nieuwe terreinriolering en aansluiting hiervan op het gemeentelijk rioolstelsel