Projecten

Renovatie De Akkers

Opdrachtgever
Gemeente Baarle-Nassau

Werkzaamheden

Opstellen inrichtings- en rioleringsplan
Uitwerken ontwerpplan naar definitief ontwerp
Opstellen RAW bestek incl. aanbestedingsstukken

De gemeente Baarle-Nassau is van plan in 2023-2025 groenwerkzaamheden uit te voeren  op de locatie De Akkers. Deze werkzaamheden bestaan uit het opwaarderen, vernieuwen - en/of toevoegen van groen op 12 deellocaties in het gebied De Akkers te Baarle-Nassau. De renovatie bestaat voornamelijk uit groenwerkzaamheden, maar ook enkele aanpassingen in de verharding en riolering wegens de realisatie van twee wadi's. De opdrachtgever Gemeente Baarle-Nassau heeft TB Infra ingeschakeld als partij voor de voorbereidende civieltechnische werkzaamheden ten behoeve van de renovatieplannen. TB Infra is vanaf de ontwerpfase tot aan de aanbesteding betrokken bij het project. In dit proces heeft TB Infra de inrichtingsplannen van de deellocaties uitgewerkt en in overleg met de opdrachtgever is het plan uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Vervolgens heeft TB Infra, om de aanbesteding te kunnen realiseren, een werkomschrijving / RAW bestek opgesteld met bijbehorende aanbestedingsstukken.