Projecten

Ontwikkeling BMW Renova

Opdrachtgever
Albel Holding B.V. 

Werkzaamheden
 Waterhuishoudkundig plan
 Opstellen werktekeningen en technische werkomschrijving
 Beoordelen inschrijving

De bouw van de nieuwe BMW-garage aan de Kempenbaan in Tilburg is in volle gang. In opdracht van Albel Holding B.V. is TB Infra betrokken geweest bij de voorbereidende werkzaamheden om dit project te kunnen realiseren, hierbij moet u denken aan opstellen van het waterhuishoudkundig plan en de technische uitwerking van de infrawerkzaamheden. Het waterhuishoudkundig plan betreft het uitwerken van de klimaat wateropgaaf, hiervoor hebben we een bovengrondse waterberging ontworpen voor de opvang van het vrijkomend regenwater van het gehele terrein. Verder hebben we een vuilwaterstelsel ontworpen incl. het ontwerp van een olie-benzineafscheider voor de toekomstige bedrijfsactiviteiten. Bij de dimensionering van het rioolstelsel is er rekening mee gehouden dat de aanleg van de riolering niet in de verontreinigde laag kwam te liggen, welke onder het gehele terrein aanwezig is. De verhardingen zijn zodanig ontworpen dat deze praktisch en functioneel zijn voor de toekomstige bedrijfsvoering. TB Infra heeft hiervoor de benodigde boven-en ondergrondse tekeningen opgesteld en van daaruit een technische werkomschrijving inclusief hoeveelheden uitgewerkt waarmee de werkzaamheden zijn aanbesteed. Tot en met het moment van het beoordelen van de aanneemsommen is TB Infra actief betrokken geweest bij het project, met als resultaat dat eind 2021 de nieuwe BMW-garage in Tilburg is gerealiseerd.