Projecten

Onderhoud asfaltwegen

Opdrachtgever
Gemeente Oisterwijk

Werkzaamheden
Uitwerken maatregelen
Maken van overzichts- en situatietekeningen
Opstellen RAW bestek en V&G plan

TB Infra heeft de werkzaamheden verricht ten behoeve van het opstellen van het bestek aanbrengen slijtlagen Oisterwijk 2020. De gemeente Oisterwijk is verantwoordelijk voor het onderhouden van de openbare wegen en heeft de voorbereidende werkzaamheden hiervan aan TB Infra uitbesteed. Het ging hierbij om 7 locaties waarvan TB Infra de opgenomen maatregelen heeft uitgewerkt in een overzichtstekening en situatietekeningen per locatie. De verschillende type slijtlagen en hoeveelheid aan te brengen materiaal zijn hierbij vastgesteld om het vervolgens uit te werken tot ons eindproduct: het bestek slijtlagen Oisterwijk 2020 met bijbehorend V&G plan ontwerpfase.