Projecten

Nieuwbouwwoningen Landgoed Driessen

Opdrachtgever
Bouwbedrijf gebr. Van Gisbergen BV

Werkzaamheden
 Vaststellen gegevens, eisen en uitgangspunten
 Vaststellen bergingscapaciteit woningen
 Opstellen rapportage waterhuishoudkundig plan

TB Infra heeft het waterhuishoudkundig plan opgesteld ten behoeve van de afwatering van het nieuwbouwproject waarbij 41 nieuwe woningen zijn gerealiseerd in de gemeente Waalwijk. Om tot de uiteindelijke rapportage van het waterplan te komen zijn alle gegevens, eisen en uitgangspunten vastgesteld. De waterberging van de woningen is berekend en hieruit is een optimaal systeem ontworpen ten behoeve van de afwatering binnen het plangebied. Het ontworpen rioleringsplan is uitgewerkt in een rapportage en op een overzichtstekening in beeld gebracht, zodat de uitvoerende partij het kan realiseren.