Projecten

Nieuwbouwontwikkeling Enschotsestraat

Opdrachtgever
Spaendonck V.O.F.

Werkzaamheden
 Opstellen inrichtings-, riolering- en groenplan
 Exploitatie kostenraming
 Uitwerken definitief ontwerp naar uitvoeringsontwerp

TB Infra verricht de civieltechnische voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw ontwikkeling aan de Enschotsestraat te Tilburg. Aan de hand van het door de opdrachtgever verstrekte schetsontwerp van het nieuwbouwproject gaat TB Infra de benodigde civieltechnische werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de realisatie van het project. De werkzaamheden bestaan hierbij uit het opstellen van een inrichtingsplan met bijbehorende kostenraming. Zowel het inrichtingsplan als het groen- en rioleringsplan worden vervolgens uitgewerkt in definitieve ontwerptekeningen. Daarnaast wordt het waterhuishoudkundig plan voor vuilwater-, regenwater-, en infiltratieriool conform de eisen van de gemeente Tilburg vastgelegd en uitgewerkt. Dit pakket aan werkzaamheden resulteert in een uitvoeringsontwerp ten behoeve van de realisatie van het project door de uitvoerende partij.