Projecten

Living Inn

Opdrachtgever
Roozen- van Hoppe Bouw en Ontwikkeling B.V.

Werkzaamheden

 Uitwerken wateropgave
 Opstellen inrichtings- en rioleringsplan
Uitwerken ontwerpplan naar definitief ontwerp

De nieuwbouwontwikkeling Living-Inn is een woonzorgconcept, gelegen op de locatie Waalsprong in Nijmegen en omvat de realisatie van een groot nieuwbouwpand. De woningen zijn opgetrokken op het kelderdek, waarbij vier (binnen)tuinen worden gerealiseerd. De opdrachtgever Roozen- van Hoppe Bouw en Ontwikkeling B.V. heeft
TB Infra ingeschakeld als partij voor de voorbereidende civieltechnische werkzaamheden ten behoeve van het nieuwbouwplan. In dit proces heeft TB Infra de wateropgave getoetst en een rioleringsontwerp uitgewerkt alsmede de uitwerking van het inrichtingsplan. In overleg met de opdrachtgever wordt het plan uitgewerkt naar een definitief ontwerp.