Projecten

Landgoed Leijvennen

Opdrachtgever
Green2live

Werkzaamheden
Opstellen werkomschrijving en bestek
Beoordelen plan van aanpak aannemer
Begeleiden van de aanbesteding

In het groen aan de Rielsedijk te Riel wordt een toekomstig landgoed vormgegeven.
Het plan betreft de ontwikkeling van het aan te leggen Landgoed Leijvennen met daarin nieuwe natuurontwikkeling gecombineerd met enkele woonlocaties.
Het landgoed wordt in 2 fases ontwikkeld. Als eerste wordt met het oostelijk gedeelte (Boskavel en Venkavel) gestart. Aan het eind van de zomer wordt met het westelijk gedeelte (Beekkavel) begonnen en wordt ook de beek de Oude Leij hersteld. Deze eerste fase betreft vooral het natuur technisch grondwerk en het aanbrengen van het groen.
De opdrachtgever Green2live heeft TB Infra ingeschakeld als partij voor het maken van de werkomschrijving met het bijbehorend bestek en het begeleiden van de aanbesteding.
Aan de hand van het plan dat door landschapsarchitect bureau Oslo is ontworpen wordt de natuurontwikkeling van het landgoed vormgegeven o.a. door het verschralen van de grond (van de voormalige landbouwakkers), het graven van vennen, het aanbrengen van hoogteverschillen en de contouren van de kavels worden gerealiseerd. Grote delen van het terrein worden ingezaaid met een speciaal mengsel ontwikkeld voor kruiden- en faunarijk grasland.
De aannemer dient in het plan van aanpak aan te geven hoe deze werkzaamheden het best kunnen worden uitgevoerd.
Hierbij dient rekening te worden gehouden dat de grond ongeroerd blijft. Bodemverdichting en structuurbederf mag niet voor komen tijdens de uitvoering. Hiervoor zijn adequate, aantoonbare maatregelen nodig. Na aanleg worden de natuurterreinen om de privé percelen overgedragen aan het Brabants Landschap.