Projecten

Inbreidingsplan Vuurvogel

Opdrachtgever
NedBel Vastgoed B.V.

Werkzaamheden
Opstellen inrichtings- en rioleringsplan
Uitwerken ontwerpplan naar definitief ontwerp
Opstellen RAW bestek incl. aanbestedingsstukken en aanbesteding

Tussen de straten Vuurvogel en Tovermolen in Eindhoven is een voormalig schoolgebouw gelegen, waar 14 nieuwe woningen worden gerealiseerd. De opdrachtgever NedBel Vastgoed BV heeft TB Infra ingeschakeld als partij voor de voorbereidende civieltechnische werkzaamheden ten behoeve van het inbreidingsplan aan de Vuurvogel te Eindhoven. TB Infra is vanaf de ontwerpfase tot aan de aanbesteding betrokken geweest bij het project. In dit proces heeft TB Infra een totaal inrichtingsplan en rioleringsplan opgesteld, conform de eisen van de gemeente Eindhoven. In overleg met de opdrachtgever is het plan uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Vervolgens heeft TB Infra, om de aanbesteding te kunnen realiseren, een RAW bestek opgesteld met bijbehorende aanbestedingsstukken.