Projecten

Inbreidingsplan Torenpad

Opdrachtgever
J. A. van Gisbergen / Fijne makelaar

Werkzaamheden
 Inpassen nieuwbouw ontwikkeling in bestaande situatie
Ontwerp infiltratievoorzieningen en aanleg gescheiden rioolstelsel
 Opstellen RAW bestek en bestektekeningen

Voor de opdrachtgever J.A. van Gisbergen en Fijne Makelaar hebben we de civieltechnische voorbereidende werkzaamheden verricht voor inpassing van het nieuwbouwplan aan het Torenpad te Oisterwijk. Het nieuwbouwplan betreft de realisatie van een 6-tal nieuwbouwwoningen ontworpen door Van der Wiel Architectuur.
Ten behoeve van deze ontwikkeling heeft TB Infra een totaal ontwerp gemaakt van de inrichting van het straatprofiel, een gescheiden openbaar rioolstelsel en een infiltratievoorziening op particulier grondgebied. In samenwerking met de opdrachtgever en de gemeente Oisterwijk hebben we intensief samengewerkt om te komen tot een plan met een centrum uitstraling in het verlengde van de Kerkstraat. In het plan zijn gebakken bestratingsmaterialen toegepast, groenvakken ingepast voor een prettige en hittestress bestendige woonomgeving en is het gebied van de benodigde parkeervoorzieningen voorzien. Het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt in een RAW bestek met bestektekeningen voor aanbesteding. Medio 2022 zal het plan gereed zijn waarmee een oud stukje industrie in het centrum van Oisterwijk omgevormd is in een fijne woonomgeving.