Projecten

Inbreidingsplan Oldenbarneveltlaan

Opdrachtgever
Leystromen

Werkzaamheden
 Advisering/engineering bouw-en woonrijp maken
 Opstellen water- en groenplan
 Opstellen bestektekeningen en RAW bestek

TB Infra heeft de civieltechnische werkzaamheden verricht ten behoeve van het bouw-en woonrijp maken van het inbreidingsplan aan de Oldenbarneveltlaan te Rijen. In samenspraak met de opdrachtgever is het basisplan vastgesteld waarna het waterhuishoudkundigplan is uitgewerkt conform de eisen van de gemeente Gilze en Rijen. Zowel de boven als ondergrondse situatie zijn uitgewerkt naar bestektekeningen waarmee het RAW bestek opgesteld is. Aan de hand van dit totaal pakket aan voorbereidende werkzaamheden is het project op de markt gebracht, zodat de uitvoerende partij het ontwerp kan realiseren.