Projecten

Inbreidingsplan Limfa terrein

Opdrachtgever
Bouwbedrijf Gebr. Van Gisbergen

Werkzaamheden
 Opstellen inrichtingsontwerp en rioleringsplan
 Uitwerken definitief ontwerp
 Opstellen RAW bestek en bestektekeningen

Voor het nieuwbouwproject van 56 woningen te Baarle Nassau is TB Infra ingeschakeld voor de civieltechnische voorbereidende en toezichthoudende werkzaamheden. In samenwerking met de opdrachtgever wordt het basisplan vastgelegd conform de eisen van de gemeente Baarle Nassau. Voor het de realisatie van het nieuwbouwproject wordt door TB Infra het rioleringsplan ontworpen en uitgewerkt in een rapportage met bijbehorende tekeningen. De bovengrondse situatie, details en dwarsprofielen worden samen met de ondergrondse situatie vastgelegd en uitgewerkt naar bestektekeningen ten behoeve van het opstellen van een RAW bestek. Wanneer de realisatie van het project wordt uitgevoerd zal TB Infra optreden als toezichthoudende partij ten gunste van een goed verloop van de uitvoering van de werkzaamheden.