Projecten

Inbreidingsplan Holstraat

Opdrachtgever
Aannemersbedrijf J.A. Van Gisbergen B.V.

Werkzaamheden

   Opstellen waterhuishoudkundig plan
  Voorlopig ontwerp uitwerken naar definitief ontwerp
  Opstellen bestekstekeningen

In opdracht van Aannemersbedrijf J.A. Van Gisbergen B.V. heeft TB Infra in samenwerking met Leystromen de civieltechnische voorbereidende werkzaamheden verricht ten behoeve van het aanbestedingsgereed maken van het inbreidingsplan in de Holstraat te Hilvarenbeek. Het inbreidingsplan omvat de realisatie van 8 nieuwe huurwoningen voor Leystromen. TB Infra is hierbij verantwoordelijk geweest voor de voorbereiding van de infrastructurele werkzaamheden ten behoeve van het inbreidingsplan Holstraat. In samenwerking met Leystromen, de opdrachtgever en de gemeente Hilvarenbeek is het ontwerp uitgewerkt naar een inpasbaar en uitvoerbaar definitief ontwerp. Voor de uitwerking van inbreidingsplannen is het ontwerpen van hydraulisch neutraal ontwikkelen telkens een uitdaging. Voor dit project is gekozen voor de aanleg van een centrale ‘lavakoffer' waarín al het vrijkomend hemelwater wordt verwerkt en geïnfiltreerd. Daarnaast heeft TB Infra een ontwerp gemaakt voor de vuilwater riolering binnen het plangebied. Het totale definitief ontwerp is vervolgens verwerkt in een rioleringsplan, bestekstekeningen en werkomschrijving voor aanbesteding.