Projecten

Reconstructie Goorweg te Baarle Nassau

Opdrachtgever
Gemeente Baarle Nassau

Werkzaamheden
  Organiseren en bijwonen bewonersavonden
  Uitwerken definitief ontwerp naar bestektekeningen
  Opstellen bestek

Voor de reconstructie van de Goorweg te Baarle Nassau zijn wij in de voorbereiding van het project in meerdere stadia betrokken geweest. In deze periode hebben wij het ontwerp uitgewerkt naar technische tekeningen, bewonersavonden bijgewoond, bestektekeningen opgesteld en het bestek geschreven. Naast deze werkzaamheden hebben wij vanuit het bodemonderzoek ook een plan voor de asbestsanering opgesteld en dit omschreven in het bestek. 

Het uiteindelijke ontwerp is in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen. De rijbaan is met de reconstructie een stuk breder gemaakt, op hoogte gebracht en voorzien van asfalt, waarbij duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de rijbaan en de fietsstroken. Hierdoor is de Goorweg tegenwoordig overzichtelijker en meer gebruiksvriendelijk.