Projecten

Geluidscherm Akkerweg

Opdrachtgever
Gemeente Oisterwijk

Werkzaamheden
✓ Vaststellen ontwerp damwand
✓ Maken van situatietekening
✓ Opstellen RAW bestek en V&G plan

TB Infra heeft de voorbereidende werkzaamheden verricht ten behoeve van de realisatie van het geluidscherm aan de Akkerweg te Moergestel. In samenwerking met de opdrachtgever is het plan voor het type aan te brengen damwand vastgelegd. Vervolgens hebben wij de ontwerpfase verder uitgewerkt tot en met het opstellen van een RAW 2015 bestek en V&G plan ontwerpfase. Om tot dit resultaat te komen hebben wij het type damwand vastgesteld, de kostenraming gemaakt, een constructieberekening gemaakt voor toepassing van het damwandscherm en daarnaast de benodigde situatietekeningen opgesteld.