Projecten

Gebouw De Zeeland

Opdrachtgever
Gebouw De Zeeland Bergen op Zoom BV

Werkzaamheden
 Opstellen civieltechnisch ontwerp (riolerings-, groen-, wegen-, nuts en verlichtingsplan en camerabeveiliging)
 Opstellen bestek en bestektekeningen verzorgen aanbesteding
 Directievoering en toezicht houden incl. digitaal beheer van de ondergrondse infra

‘De Zeeland’ is bij iedere inwoner en in verre omstreken van Bergen op Zoom een begrip. De voormalige suikerfabriek, welke in 1917 gerealiseerd is, is het grootse gemeentelijk monument in Bergen op Zoom. In 2009 is de suikerfabriek eigendom geworden van Gebouw De Zeeland BV. Gebouw De Zeeland BV heeft de voormalige suikerfabriek gerestaureerd en verbouwd naar een groot winkelcomplex met behoud van de historische waarde van het pand. Vanaf het begin in 2010 is TB Infra betrokken bij de ontwikkeling van het winkelcentrum. Vanuit het ontwerp van Mies architectuur hebben wij de totale civieltechnische werkzaamheden ontworpen en uitgewerkt. Voorafgaand aan de werkzaamheden is het gehele terrein gesaneerd door Miltop Optimale milieutechniek. Na vaststelling van het hoogteplan zijn de nutsvoorzieningen rondom het terrein hierop aangepast en verder aangelegd op het terrein. Parallel hieraan is een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Het vrijkomend regenwater wordt opgevangen in een waterberging welke in samenspraak met de gemeente Bergen op Zoom is aangelegd. In verband met de grote diversiteit aan winkelaanbod en met meer dan 30.000 bezoekers per week is de verkeersafwikkeling vanaf het begin zo ontworpen dat de grote hoeveelheid aan bevoorrading en de grote getale aan bezoekers nog steeds uitstekend functioneert. Naast de civieltechnische voorbereidende werkzaamheden hebben wij als TB Infra ook de eigen Infra van Gebouw De Zeeland mee ontworpen zoals aanleg van camera beveiliging, verlichtingsplan, groenplan, fietsenstallingen en de overige inrichting van het straatmeubilair. Punt van aandacht voor de aanleg van de Infra was de slappe ondergrond. Maar door toepassing van de juiste wegenbouwmaterialen ligt het straatwerk er nog steeds strak en netjes bij. Tevens heeft TB infra heeft de aanbestedingen voorbereid en begeleid en tijdens de uitvoering het toezicht en de directievoering verzorgd. Momenteel zijn wij nog steeds betrokken bij de verdere ontwikkeling van het terrein evenals het beheer van het terrein m.n. voor de ondergrondse infra.