Projecten

Fietsoversteek Stroomdalpad

Opdrachtgever
Gemeente Oisterwijk

Werkzaamheden
 Inventarisatie bestaande situatie
 Uitwerken ontwerp naar definitieve tekeningen
✓  Opstellen hoeveelhedenlijst

De gemeente Oisterwijk gaat dit najaar (2021) extra aandacht besteden aan de fietspaden.
Er zal veel onderhoud aan de fietspaden worden gepleegd tevens worden er enkele aanpassingen aan oversteken en kruispunten uitgevoerd zodat de veiligheid zal worden verbeterd.
Onderdeel hiervan is de reconstructie van de oversteek van het Stroomdal pad (fietspad door dwars door Oisterwijk langs de Voorste Stroom) met de Baerdijk.
Na een inventarisatie van de bestaande situatie en het verzorgen van de klic melding hebben wij in opdracht van de gemeente Oisterwijk als TB Infra hiervoor de ontwerptekeningen gemaakt.
In overleg met de gemeente Oisterwijk zijn deze aangepast tot een definitief ontwerp.
Door het vergroten van de verkeersdrempel, verbreden van de midden geleider, duidelijker en esthetisch mooiere verhardingen en een groen gekleurd deel van het fietspad is dit oversteekpunt veiliger gemaakt.
TB Infra heeft hierna nog een hoeveelhedenlijst opgesteld zodat de uitvoerende aannemer het werk goed en bekwaam kan uitvoeren.