Projecten

EUROCONTROL Maastricht

Opdrachtgever
EUROCONTROL MUAC

Werkzaamheden

Opstellen rioolontwerp en inrichtingsplan
Uitwerken bestekstekeningen
Opstellen RAW bestek inclusief aanbesteding

In opdracht van EUROCONTROL MUAC is TB Infra verantwoordelijk voor de civieltechnische voorbereidende werkzaamheden ten behoeven van de reconstructie riolering inclusief waterberging en herinrichting van de patio, terras en parkeerterrein.
TB Infra is hierbij gestart met een inventarisatie van de bestaande riolering om van daaruit een nieuw ontwerp uit te werken van de terreinriolering, met als doel; het mogelijk maken van een goed functionerend waterhuishoudkundig systeem waar EUROCONTROL voor de komende decennia vanuit het rioleringssysteem gevrijwaard is van wateroverlast. Tevens is er een nieuw ontwerp gemaakt voor de patio, het terras en een uitbreiding van het parkeerterrein. Het ontwerp is door TB Infra uitgewerkt in detail inclusief advisering materieel voor zowel de verharding als de aanleg van groenvoorziening. Bij alle stappen in het ontwerpproces is rekening gehouden met het belang van de bestaande kabels en leidingen op het terrein en gewaarborgd dat ten alle tijden de werkzaamheden van EUROCONTROL niet beperkt worden tijdens de uitvoerende werkzaamheden op het terrein.
Na het vaststellen van de definitieve ontwerpen heeft TB infra de bestekstekeningen uitgewerkt en het RAW bestek opgesteld, de aanbestedingen voorbereid en begeleid en tijdens de uitvoering het toezicht en de directievoering verzorgd.