Projecten

Inbreidingsplan De Margrietgaarde

Opdrachtgever
Aannemersbedrijf J.A. Van Gisbergen B.V.

Werkzaamheden

 Opstellen inrichtings- en rioleringsplan
✓  Uitwerken ontwerpplan naar definitief ontwerp
✓  Opstellen RAW bestek incl. aanbestedingsstukken 

Het inbreidingsplan is gelegen op de locatie De Margrieten en omvat de realisatie van 18 woon-werk kavels te Gilze en Rijen. De opdrachtgever aannemersbedrijf J.A. Van Gisbergen B.V. heeft
TB Infra ingeschakeld als partij voor de voorbereidende civieltechnische werkzaamheden ten behoeve van het inbreidingsplan. TB Infra is vanaf de ontwerpfase tot aan de aanbesteding betrokken bij het project. In dit proces heeft TB Infra een totaal inrichtingsplan en een waterhuishoudkundige plan opgesteld, conform de eisen van de gemeente Gilze en Rijen. In overleg met de opdrachtgever wordt het plan uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Vervolgens heeft TB Infra, om de aanbesteding te kunnen realiseren, een werkomschrijving / RAW bestek opgesteld met bijbehorende aanbestedingsstukken.