Projecten

Damwandkuip De Rooi Pannen

Opdrachtgever
De Rooi Pannen

Werkzaamheden
Voorbereidende civieltechnische werkzaamheden
Adviseren en begeleiden werkzaamheden
Verwerken revisies

De vestiging De Rooi Pannen te Breda is gevestigd in een monumentaal pand aan de Fellenoordstraat, waarvan één van de gebouwen, het Groot Arsenaal, op houten palen staat. In verband met de zakkende grondwaterstand dreigen de palen droog te komen staan. Om dit te voorkomen is er een damwandkuip rondom het Groot Arsenaal aangelegd, waarmee het water kan worden vast gehouden. In de damwand zijn speciale voorzieningen aangebracht om het water vast te houden. TB Infra heeft als ondersteunende partij een adviserende rol gehad in dit proces en daarnaast de voorbereidende en begeleidende werkzaamheden uitgevoerd. De uitgevoerde werkzaamheden zijn allemaal onder de grond en dus niet zichtbaar, dit maakt het des te belangrijker dat de revisie goed wordt verwerkt en geregistreerd, zodat men in de toekomst ook nog weet wat er is aangelegd. TB Infra is verantwoordelijk voor het verwerken van de revisie in het beheerprogramma van deze locatie.