Projecten

Bestekvoorbereiding asfaltonderhoud

Opdrachtgever
Gemeente Oisterwijk

Werkzaamheden
 Opname bestaande situatie
 Vaststellen en uitwerken maatregelen
 Opstellen RAW bestek en V&G plan

TB Infra heeft de werkzaamheden verricht ten behoeve van het opstellen van het bestek asfaltonderhoud Oisterwijk 2020. Om de benodigde maatregelen vast te stellen ten behoeve van het onderhoud heeft TB Infra de bestaande situatie opgenomen en de klic melding verzorgd. De vastgestelde maatregelen zijn uitgewerkt in een overzichtstekening en situatietekeningen per locatie met de benodigde details, waarna de benodigde maatregelen zijn uitgewerkt in een RAW bestek met bijbehorend V&G plan ontwerpfase.