Projecten

Beheerplan De Rooi Pannen

Opdrachtgever
De Rooi Pannen

Werkzaamheden
Inventarisatie bestaande situatie
Vullen beheerprogramma
Opstellen meerjarenbegroting en planningen

De Rooi Pannen heeft een nieuwe locatie aangekocht nl. het voormalige terrein van defensie aan de Fellenoordstraat te Breda. Wij zijn als TB Infra betrokken geweest bij de realisatie van de renovatie en herinrichting van dit terrein. Nu de locatie in gebruik is, zijn wij in opdracht van De Rooi Pannen verantwoordelijk voor het beheer van het buitenterrein, zodat hier tijdig onderhoud wordt uitgevoerd om zo grip te krijgen op de hieraan verbonden onderhoudskosten. Het ontwerp van de boven-en ondergrondse situatie is door ons vastgesteld en uitgewerkt, waardoor alle informatie ten behoeve van het beheer van het buitenterrein inzichtelijk is. Met deze gegevens hebben wij het beheerprogramma gevuld, waardoor wij een up to date beeld hebben van de situatie van het buitenterrein en in staat zijn om een meerjarenbegroting op te stellen en planningen te maken. In samenspraak met De Rooi Pannen wordt besloten welke uitgangspunten van belang zijn en wat prioriteit heeft. TB Infra houdt in overleg met De Rooi Pannen het beheerprogramma bij en maakt jaarlijks een update van de meerjarenplanningen en begrotingen.