Projecten

Appartementencomplex Klaproosstraat

Opdrachtgever
Paridas

Werkzaamheden
 Opstellen rioleringsplan
 Uitwerken schetsontwerp naar definitief ontwerp
 Opstellen bestekomschrijving

TB Infra verricht de voorbereidende werkzaamheden verricht ten behoeve van de uitwerking van de openbare ruimte rondom het nieuwe appartementencomplex te Bergeijk. Het uitwerken van de terreininrichting vindt plaats conform de eisen en uitgangspunten van de opdrachtgever en de gemeente Bergeijk. In eerste instantie wordt het rioleringsplan opgesteld om dit vervolgens uit te werken in een tekening van de ondergrondse situatie. Daarnaast zal de bovengrondse situatie samen met het beplantingsplan en de dwarsprofielen worden uitgewerkt in definitieve ontwerptekeningen. Het definitief ontwerp samen met de bestekomschrijving vormen de leidraad voor de uitvoering en realisatie van het nieuwbouwproject.