Projecten

Aanleg fietspad Broekzijde

Opdrachtgever
Gemeente Oisterwijk

Werkzaamheden

  Inventarisatie bestaande situatie
  Uitwerken ontwerp naar definitieve tekeningen
  Opstellen RAW bestek

In opdracht van de gemeente Oisterwijk zijn wij als TB Infra betrokken bij het ontwerp en uitwerking ten behoeve van de aanleg van een fietspad aan de Broekzijde. De civieltechnische werkzaamheden, waar TB Infra verantwoordelijk voor is, bestaan onder andere uit het verzorgen van een Klic melding, opstellen van bestektekeningen en een RAW bestek met bijbehorend V&G plan ontwerpfase. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de eisen en uitgangspunten gemeente Oisterwijk.