TB Infra - Infrastructuur

1. Advisering

Aanleg, beheer en onderhoud kunnen op vele manieren worden vormgegeven. Adviseren omtrent deze aspecten is dan ook een belangrijk onderdeel van het takenpakket van TB Infra.

Bij TB Infra kunnen de adviserende taken in vele vormen plaatsvinden. Dit kan variëren van het meedenken met de opdrachtgever tot het opstellen van een inrichtingsadvies.
Ook meerdere varianten van het ontwerp kunnen worden voorzien van een advies om zo tot een optimale inrichting te komen.

2. Ontwerp

TB Infra kan voor u de ontwerpen maken voor de inrichtingsplannen ten aanzien van inbreidings- en uitbreidingslocaties en de reconstructie van bestaande wegen en wijken. Daarbij kunnen wij u ook diverse varianten aanbieden.

Wanneer u als opdrachtgever al in het bezit bent van een (stedenbouwkundig) ontwerp voor de gebiedsinrichting, kan TB Infra deze voor u omzetten in een technisch ontwerp ten behoeve van de realisatie. Ook de praktische kant van het bouw- en woonrijp maken zijn bij ons onderdeel van de gebiedsinrichting. Daarbij gaat het o.a. om de aspecten rondom:
 • Grondwerk en water
 • Infiltratievoorzieningen
 • Afkoppelen regenwater
 • Bestrating
 • Kunstwerken
 • Verlichtingsplannen
 • Groenvoorzieningen

3. 3D presentatie

Naast het uitwerken van standaard ontwerp- en/of bestektekeningen is TB Infra in staat om 3D tekeningen voor u uit te werken.

Dergelijke tekeningen kunnen u een beter beeld geven van het ruimtelijk effect van de gewenste inrichting.

4. Bestek

Het maken van een ontwerp vormt de basis van een gebiedsinrichting. Het aanleggen daarentegen is van een hele andere orde, hiervoor verwijzen wij u graag naar één van de vele aannemersbedrijven.

Natuurlijk staat het u vrij om met alleen de tekeningen naar de aannemers te gaan. Maar wij willen u graag helpen bij de overgang van voorbereiding naar aanleg. Hoofdzakelijk doen wij dit door middel van een werkbestek. De werktekeningen worden daarmee omgezet naar de feitelijke werkzaamheden van de aannemer voor de realisatie van uw plannen.

In een bestek worden de volgende aspecten beschreven:
 • Algemene werkzaamheden
 • Opbreekwerkzaamheden
 • Grondwerk
 • Riolering
 • Verharding
 • Oplevering
 • Hoeveelheden
 • Verplichtingen en eisen

5. Kostenraming

Voor de haalbaarheid van uw project is het belangrijk om in een vroeg stadium inzicht te krijgen in het kostenverhaal van het project. Wij kunnen u in ieder stadium van het project voorzien van een adequate kostenraming.