TB Infra - Beheer Terreinen

Waarom terreinbeheer?

Het onderhouden van je bezit. Het klinkt heel eenvoudig. Waar voor het vastgoed een Meer Jaren Onderhouds Planning (MJOP) vast ligt en het beheer goed georganiseerd is, ontbreekt dit vaak voor uw buitenterrein. Ook voor de buitenruimte is het van belang om inzicht te hebben in opgaven, financiën en kwaliteit. De komende jaren komen er vele ontwikkelingen op u af, onder andere klimaatverandering, energietransitie, vervangingspiek en de benodigde investeringen. Dat vraagt wat van u!

Het beheren van uw buitenterrein is wel degelijk een strategische klus waarover goed nagedacht dient te worden. Het onderhoud aan rioleringen, wegen en groen brengt de nodige inhoudelijke kennis en financiën met zich mee. Voor de lange termijn is het belangrijk om daar grip op te krijgen en te behouden. Het opstellen van een MJOP (buitenterreinen) en het uitvoeren van inspecties op het juiste moment helpen u daarbij. Zo beperkt u de onvoorziene kosten, blijft het buitenterrein voldoen aan uw wensen, heeft u een up-to-date MJOP en inzicht in de benodigde financiën voor de lange termijn. 

Nieuwsgierig? We staan u graag te woord en beantwoorden graag al uw vragen. Neem vrijblijvend contact met ons op!  

Inventarisatie

TB INFRA brengt uw terrein(gegevens),van zowel de boven- als ondergrondse inrichting, in kaart middels inventarisatie van terreindocumentatie en de locatie zelf.

Verwerken gegevens in beheerprogramma

Het uitwerken en invoeren van alle bestaande informatie en indien nodig zullen de ontbrekende gegevens worden achterhaald door middel van inspecties, om vervolgens in het beheersysteem te worden verwerkt.

Het gehele terrein is verwerkt in het beheersysteem en voor u, de aannemer en TB Infra raadpleegbaar. 

Revisies en mutaties

Het bijhouden en verwerken van elke wijziging binnen het beheerareaal van uw organisatie, zodat het beheersysteem up-to-date blijft.

Mutaties en revisies kunnen in opdracht ook worden ingetekend, ingemeten of uitgevoerd door TB Infra. 

Niveau bepaling

TB Infra gaat samen met de verantwoordelijke binnen u organisatie in gesprek om het onderhoudsniveau en de kwaliteit van de assets in de buitenruimte te bepalen. Vervolgens wordt het kwaliteitsniveau per object aan de beheerinformatie gekoppeld in het beheersysteem.

Maatregelplan

De gewenste onderhoudsmaatregelen, voortkomend uit advies van TB Infra, inspecties en de planningen binnen het beheersysteem, worden vastgelegd in het beheersysteem. 

Na invoering in het beheersysteem krijgt u een totaal overzicht over wat er jaarlijks aan onderhoud te wachten staat en heeft u inzicht in maatregelen op de langere termijn.  

Begroting

Nu alle beheerobjecten en -informatie vastliggen in het beheersysteem kan er een meerjarenbegroting opgesteld worden door middel van het vaststellen en invoeren van de kosten.

De organisatie kan aantonen waar het beheerbudget aan wordt uitgegeven en heeft de geldstromen voor meerdere jaren inzichtelijk. Daarnaast kan men bij veranderingen aan de buitenruimte sturen op het budget.