TB Infra - Beheer Terreinen

Beheer

Het integraal beheer van terreinen is een onderdeel binnen TB Infra dat wij graag aan u kenbaar maken. Wij hebben als doel om uw arealen inzichtelijk te krijgen, de informatie en maatregelplannen te bundelen en een meerjarenbegroting op te stellen zodat u weet wat er de komende jaren te verwachten valt.

Voor het verzamelen, verwerken en beheren van object- en beheerinformatie van het terrein maakt TB Infra gebruik van het beheersysteem KIKKER. Het beheersysteem brengt het gebied in kaart en bundelt alle aanwezige, gewenste en benodigde informatie. Zo is uw organisatie op de hoogte van arealen, streefniveaus, geplande maatregelen en daarbij behorende budgetten. Tevens biedt het integraal beheer van terreinen een effici├źntie slag in het beheer.

TB Infra ontzorgt u bij het beheer van de buitenruimte. Door het inventariseren, opzetten van een beheersysteem, het adviseren in maatregelplannen en het opstellen van een meerjarenbegroting is uw beheer van het terrein voor jaren geborgd. Dit proces bestaat uit de volgende onderdelen:

Inventarisatie

TB INFRA brengt uw terrein(gegevens),van zowel de boven- als ondergrondse inrichting, in kaart middels inventarisatie van terreindocumentatie en de locatie zelf.

Verwerken gegevens in beheerprogramma

Het uitwerken en invoeren van alle bestaande informatie en indien nodig zullen de ontbrekende gegevens worden achterhaald door middel van inspecties, om vervolgens in het beheersysteem te worden verwerkt.

Het gehele terrein is verwerkt in het beheersysteem en voor u, de aannemer en TB Infra raadpleegbaar. 

Revisies en mutaties

Het bijhouden en verwerken van elke wijziging binnen het beheerareaal van uw organisatie, zodat het beheersysteem up-to-date blijft.

Mutaties en revisies kunnen in opdracht ook worden ingetekend, ingemeten of uitgevoerd door TB Infra. 

Niveau bepaling

TB Infra gaat samen met de verantwoordelijke binnen u organisatie in gesprek om het onderhoudsniveau en de kwaliteit van de assets in de buitenruimte te bepalen. Vervolgens wordt het kwaliteitsniveau per object aan de beheerinformatie gekoppeld in het beheersysteem.

Maatregelplan

De gewenste onderhoudsmaatregelen, voortkomend uit advies van TB Infra, inspecties en de planningen binnen het beheersysteem, worden vastgelegd in het beheersysteem. 

Na invoering in het beheersysteem krijgt u een totaal overzicht over wat er jaarlijks aan onderhoud te wachten staat en heeft u inzicht in maatregelen op de langere termijn.  

Begroting

Nu alle beheerobjecten en -informatie vastliggen in het beheersysteem kan er een meerjarenbegroting opgesteld worden door middel van het vaststellen en invoeren van de kosten.

De organisatie kan aantonen waar het beheerbudget aan wordt uitgegeven en heeft de geldstromen voor meerdere jaren inzichtelijk. Daarnaast kan men bij veranderingen aan de buitenruimte sturen op het budget.