Inventarisatie

Om uw terrein te kunnen beheren is het voor uw personeel van belang te weten wat er op het terrein aanwezig is. Daarbij gaat het zowel om de bovengrondse als de ondergrondse inrichting. Door bijvoorbeeld aankoop van nieuw terrein, personele wijzigingen of herinrichtingen kan een nieuwe inventarisatie voor het terreinbeheer noodzakelijk zijn. Naast de inventarisatie op het terrein is ook een inventarisatie van de terreindocumentatie van belang.

Hiermee wordt voorkomen dat de terreinbeheerder met verouderd materiaal blijft werken.
TB Infra kan u helpen bij deze werkzaamheden en voor u uitvoeren. Werkzaamheden kunnen o.a. zijn:
  • Inventarisatie van het terrein
  • Revisie uitvoeren op de tekeningen
  • Het digitaliseren van analoge tekeningen
  • Het maken van ontbrekende tekeningen
  • Ordenen van de terreindocumentatie
De informatie die deze werkzaamheden oplevert kunnen desgewenst ook worden verwerkt in een beheersprogramma. TB Infra kan dit voor u verwerken in diverse beheersprogramma┬┤s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!