TB Infra BV maakt gebruik van cookies.×

TB Infra | Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan

Het aan- en afvoer van water is verweven met de Nederlandse infrastructuur. Om wateroverlast te voorkomen vormt peilbeheer voor de waterschappen een belangrijk middel. In een goed systeem zijn veiligheidseisen en gemaalcapaciteiten op elkaar afgestemd, waardoor het systeem in balans is. Verstoring van deze balans kan daardoor gevolgen hebben en dient te worden voorkomen.

Omgevingsveranderingen moeten worden voorzien van een waterhuishoudkundig plan. Van wijzigingen in het oppervlakte water tot aan nieuwbouw ontwikkeling kan TB Infra deze omgevingsveranderingen voor u verwerken in de benodigde rapportage. De status van uw plannen bepaald deels het type rapport. Middels de informatie die u verstrekt word door ons bepaald welk type rapport wenselijk is.

Wijzigingen in de omgeving waarbij een waterhuishoudkundig plan nodig is kunnen invloed hebben op de omwonende. Wij kunnen u ondersteunen bij het informeren van de bewoners over geplande wijzigingen. 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!